BCC, Banco Común de Coñecemento (Platoniq)
luns, 9 de xullo do 2007, por Chiu Longina.
categorías: Bens Públicos

http://openserver.cccb.org/bcc/
http://www.platoniq.net/

O Banco Común de Coñecementos (BCC) é unha experiencia piloto sobre o intercambio de coñecementos, unha iniciativa para o aproveitamento e a indexación colectiva do coñecemento significativo (1), potenciado a raíz da expansión da novas tecnoloxías e as redes dixitais.
BCC é un campo de acción colectiva baseado na transferencia de coñecementos e a educación mutua. Un laboratorio onde experimentar con novos formas de produción, aprendizaxe e participación cidadá.

Neste espazo creativo de acción social xéranse políticas de aproveitamento, revalorización e reciclaxe dos recursos que cada individuo posúe.

Os intercambios de información habitualmente realízanse a través das grandes canles mediáticas e transmítense a través de fluxos de gran intensidade ou ben a través de redes de contacto persoal moi estreitas. Queda pouco espazo para fluxos non comerciais e de elevado nivel práctico a pesar de que estes producen unha conformación da sociedade máis axeitada ás necesidades e dereitos dos individuos que compóñena.

A configuración de espazos de circulación de información fóra dos mecanismos habituais é un proceso de creación de coñecemento colectivo que activa a interacción social, desenvólvea dun modo transdisciplinar e innovador, e que fomenta a cohesión social ao tempo que cobre unhas necesidades que por non estar detectadas ata agora non son obxecto de atención ou mecanismo público. O Banco Común de Coñecementos revaloriza, por medio da transmisión de información e das experiencias de intercambio, un tipo de coñecementos xurdido das situacións cotiás co obxectivo de compartilo e melloralo de modo colectivo.

A proposta de BCC é a de combinar a organización de actividades a partir de encontros e reunións en espazos públicos onde materialízanse as experiencias de intercambio (por medio de talleres, xogos, consultorías con expertos, difusión de produccións audiovisuais e deamos en directo) coa vocación práctica de compartir información, ferramentas ou coñecementos aplicados que tomarán forma nunha serie de manuais de supervivencia urbana e dixital.

[*(1) A aprendizaxe é un proceso construtivo que se optimiza cando o material aprendido é útil e significativo para o suxeito que o aprende. Referímonos a coñecemento significativo como aquel que involucra a modificación e evolución da nova información, é relacional e constrúese en función dos coñecementos, habilidades, destrezas e experiencias previas que posúe o individuo e que están relacionados cos seus propios xuros e necesidades. Os mecanismos xeradores de coñecemento significativo promoven unha motivación e actitude de aprendizaxe permanente en calquera contexto e situación.*]


Enviar comentario
Categorías
Chiu Longina