Candas Sisman e Flight404
mércores, 3 de decembro do 2008, por Berio Molina.

O mundo do son e os visuais e a súa correlación desembocou, dende hai xa tempo, nunha grande masa de creadores que partindo de principios estéticos como a visualización do son (sound visualitation), audio landscapes, sincronización vj e demáis, veñen realizando traballos que trascenden máis aló da mera suma de duas ferramentas ou materias (ver tamén o recente artigo publicado en mediateletipos sobre cimática e cinestésia).

De entre estes creadores destaca o grande flight404, de quen xa fixemos referencia en alg-a anteriormente e recentemente vén pegando forte en Vimeo Candas Sisman, un creador turco que mostra unha grande habilidade para comunicar o audio e os visuais.

Aquí vos quedan uns videos de ambos creadores:


edicisum from candas on Vimeo.


retory from candas on Vimeo.

.