No Diario Oficial de Galicia nº 118, publicado no día de hoxe, sae o anuncio da resolución do Consorcio Audiovisual pola que se convocan as bolsas de estudo para a ampliación ou perfeccionamento no eido audiovisual.

Máis info ná páxina do Consorcio Audiovisual de Galicia

.