Espacios urbáns
luns, 31 de xaneiro do 2005, por fuckart.

As Plantillas-grafitti, reforzan a idea de que a creación nunca se produce da nada, e que ésta sempre se da dun modo colectivo.

Amosan, que existe un modo diferente de aproximarse as cousas, podemos elixir o que queremos facer con elas, podemos engadir, modificar, borrar ...dannos o placer de reutilizalas, re-inventalas, coa conciencia de que non son de ninguén, se non de tod@s, e non están nin gardadas nin agochadas, se non fóra, no tempo, e que pertencen tanto a quen as mira coma quen as creou.

Conxunto de xestos que amosan temas útis para ilustrar a xénese de certos momentos, coma poden ser os destas datas que transitamos creando estádos de ánimo e imaxinando sociabilidade ...Inter (acción) urbana.

Enviar comentario .