Guía rápida de HTML
mércores, 30 de marzo do 2005, por nautile.

Guía rápida de HTML

 1. maquetación de texto:

 • negrita: etiquetas <b>texto</b> [bold] ou <strong>texto</strong>
  resultado: texto
 • cursiva: etiquetas <i>texto</i> [italic]
  resultado: texto
 • subliñado: etiquetas <u>texto></u> [underline]
  resultado: texto
 • cabeceiras predefinidas: etiquetas <h1>texto</h1>,
  <h2>texto</h2>,
  <h3>texto</h3>
  ... [header n]
  resultado:

  texto

  texto

  texto

 • tamaño de texto: etiqueta + atributo <font size="3">texto</font>, <font size="4">texto</font>, <font size="5">texto</font> ...
  resultado: texto, texto, texto
 • cor de texto: etiqueta + atributo <font color="red">texto</font>, <font color="blue">texto</font>, <font color="green">texto</font> ...
  resultado: texto, texto, texto
 • indexación de liñas: etiqueta única <li>texto
  01<li>texto 02 <li>
  texto 03 ... [leva salto de liña asociado]
  resultado:
 • texto 01
 • texto 02
 • texto 03 ...
 • indexación de liñas con tabulación: etiquetas <ul><li>texto
  01<li>texto 02 <li>
  texto 03 ... </ul> [leva salto
  de liña asociado]
  resultado:
  • texto 01
  • texto 02
  • texto 03 ...
 • salto de liña: etiqueta única <br>


 2. ligazóns

 • ligazón interna: <a href="http://www.google.com">texto</a> [envio directo]
  resultado: texto
 • ligazón externa: <a href="http://www.google.com"
  target="_blank">
  texto</a>
  [envio indirecto, abre xanela de navegador]
  resultado: texto

 3. imaxes

 • imaxe externa: etiqueta única <img src="http://www.google.es/images/logo_sm.gif">
  [para saber a URL da imaxe (texto en azul), sobre ela, indica "propiedades"]
  resultado:
 • imaxe interna [host propio]: necesitas
  ser colaborador/@ desta comunidade, saber usar algún programa
  de tratamento gráfico para bit-maps do tipo Photoshop
  e saber usar un programa de FTP do tipo Cute FTP. Comeza enviando
  imaxes externas e logo che abriremos as portas.

 4. saber máis

En internet existen numerosas páxinas especializadas en divulgar a programación HTML aquí vai unha pequena lista, non te esquezas de buscar pola túa conta e de compartir o que sabes.
.