JR, Inside Out
venres, 4 de marzo do 2011, por Isaac Cordal.

Xa online a conferencia de JR, premio 2011 no Ted.

JR é coñecido polos seus traballos fotográficos de gran formato en espazos públicos. A xente da rúa convértese en protagonista da súa obra e, os lugares en que habitan, son o soporte para as súas grandes fotografías en branco e negro. A rúa convértese nunha inmensa galería. As súas accións tiveron como marco as favelas de Río de Janeiro, poboados de Kiberia en Kenia, o muro que divide Israel e Palestina, etc.

A conferencia remata coa presentación do seu novo proxecto colaborativo chamado INSIDE OUT.

INSIDE OUT is a large-scale participatory art project that transforms messages of personal identity into pieces of artistic work. Upload a portrait. Receive a poster. Paste it for the world to see.

TED Prize Winner JR & INSIDE OUT from TED Prize on Vimeo.

Enviar comentario
Categorías
Isaac Cordal