Loop 07
mércores, 14 de marzo do 2007, por nela que.

"THE PLACE FOR VIDEO ART LOVERS"

DO 23 DE MAIO AO 3 DE XUÑO EN BARCELONA

O videoarte xa non é a última vanguardia. O videoarte é, agora e cada vez máis, un soporte elixido por creadores para elaborar todo tipo de narrativa audiovisual. A "democratización" do seu uso permitiu non só o seu acceso a unha poboación máis ampla, senón tamén a súa permeabilidad nas outras disciplinas artísticas, interactuando con elas en proxectos de creación e expresión de múltiples formatos.

No ano 2003 nace OFF LOOP, unha plataforma con epicentro na cidade de Barcelona que ten o propósito de aglutinar sinergias, promover e dar visibilidad a proxectos de videoarte e creación artística vinculados ao formato videográfico e audiovisual.

Catro edicións máis tarde, OFF LOOP’07 segue apostando pola dinamización cultural en espazos institucionais, espazos culturais independentes e lugares de lecer. Para iso apóiase en e apoia a artistas, festivales, productoras, colectivos e proxectos nacionais e internacionais.

Mediante a colaboración con diversas plataformas, desde a premisa de visibilizar e estimular redes de traballo e sobre todo, cunha vontade de coherencia discursiva e de respecto cara ao traballo artístico, proponse unha programación dialéctica de contidos en diversos espazos máis ou menos conexos entre si. O programa á súa vez incorpora actividades autónomas e autogestionadas, cuxa achega resulta esencial para unha visión máis profunda do amplo espectro da cultura contemporánea que se aborda.
via: loop´06

.