Galeria Arthobler
Rua Miguel Bombarda 624
p - 4050-379 Porto
Do 6 de Novembro a ?

Pego texto do propio Liqen:

"Afeitos a velo na estratosfera, pegado aos muros e paredes de calquera civilización ... Liqen, un simbionte doutra galaxia, bríndanos, por primeira vez, a posibilidade de contemplar a obra creada na súa nave-estudo.

Nesta ocasión, Liqen, fabrica cos seus flagelos pezas reinadas pola inspiración, como unha peonza que ao virar reparte os seus universos cíclicos, a súa relatividade ,os seus influxos ,e que en contadas ocasións aterran na tolemia ... Adiviñando sobre as manchas e acertando na alquimia, cando esas manchas convértense en debuxo, cunha liña incisiva e transformadora.

Unha ciencia fricción, homeopática , capaz de embalsamar o tempo ..."

Ver tamén:

Enviar comentario
Categorías
Isaac Cordal