O FestivalMOBILEFEST foi lanzado en novembro do 2006 e na súa primeira edición discutironse as aplicacións sociais, culturais e estéticas que os teléfonos móbiles e a tecnoloxía veñen promovendo a escala global.

A diferenza doutros festivais nacionais e internacionais, o Festival MOBILEFEST foi deseñado para a Era dos teléfonos móviles , sendo o primeiro festival que acepta textos, fotografías e vídeos vía WAP, SMS e MMS.

O interese do evento polas novas tecnoloxías da comunicación esta baseado na percepción do seu crecemento exponencial , e na sua crecente utilización, que non só se limita a comunicación entre as persoas, senón tamén a actividades relacionadas coa educación, redes sociais, producións artísticas variadas, entretenimiento, producción e distribución de contidos, conformación de redes sociais, accións activistas, saúde, comercio, publicidade etc.

Nesta diversidade de relacións entre as novas tecnoloxías e a sociedade nos seus constantes movementos e intercambios; o MOBILEFEST pretende reflexionar
e incentivar a resposta a esta pregunta:

Como a tecnoloxía móbil pode contribuír a democracia da cultura, arte, ecoloxía, paz, educación, saúde e o terceiro mundo?

Xa esta aberta aconvocatoria deste ano para quen se anime a participar.

via: neo-nomad

.