Manifestación sobre a xestión do solo
mércores, 2 de maio do 2007, por soniamuñoz.

A mobilización do 6 de maio en Compostela ten que significar unha grande
xornada de esperanza e unha chamada á Xunta de Galicia e as administracións
locais para que exerzan realmente o poder de que dispoñen para frear esta
vaga de degradación e dilapidación do noso patrimonio sen se deixar
intimidar polas forzas poderosas do diñeiro e da cobiza.

Sinaturas de apoio:

Manuel Rivas. Escritor

Xosé Luís Méndez Ferrín. Escritor e catedrático. Académico.

Darío Xohan Cabana. Escritor. Académico.

Xosé María Álvarez Cáccamo. Escritor.

Antón Santamarina Fernández. Académico e catedrático USC.

Pedro de Llano. Arquitecto.

Francisco Fernández Rei. Académico e catedráico USC.

Gustavo Luca de Tena. Xornalista.

Francisco Sampedro. Filósofo, ensaísta.

Margarita Ledo Andión. Directora de cine. Catedrática USC.

Antón Seoane. Músico e psiquiatra.

Suso de Toro. Escritor.

"Berrogüetto". Grupo musical.

Agustín Fernández Paz. Escritor.

Marilar Aleixandre. Escritora.

Carmen Nogueira. Artista plástico.

Anxo Angueira. Escritor.

Gonzalo Navaza. Escritor e catedrático UVigo.

Antón Cortizas Amado. Mestre e escritor.

Xosé Manuel Souto González. Doutor en Xeografía. Catedrático.

Ramón Lorenzo Vázquez. Académico e catedrático USC

Xosé Miranda. Escritor.

Pilar Faxil. Documentalista.

Xabier Cordal. Escritor.

Suso Lista. Actor e Blogger.

Iván Prado. Pallaso internacional.

Juan Carlos Román. Artista plástico.

Santiago García-Echave Puente. Arquitecto

X. Antón L. Dobao. Escritor.

Fran Alonso. Escritor.

Elvira Riveiro Tobío. Escritora.

Manuel Seixas. Profesor. Escritor e músico.

Fon Román. Músico.

Xavier Senín. Catedrático.

Xoan Anleo. Artista plastico.

"Skacha". Grupo musical.

Mariano Abalo

Juan José Soto Vidal. Funcionario.

Brais González Pérez. Escritor.

"Soak". Grupo musical.

Xosé Luís Santos Cabanas. Traballador Universidade de Santiago.

Xoán Manuel Estévez Freijeiro.

Aitor Rivas. Profesor.

Fátima Ferreira Golpe

"Skarnio". Grupo musical

Fidel Diéguez Díez. Profesor.

Mercedes Martínez Fernández

"Lamatumbá". Grupo musical.

Alba Nogueira. Profesora Titular de Dereito Administrativo USC.

Ángeles Castro Dapena. Arquitecta.

Mª Carmen Fernández Rodríguez. Deseñadora.

Xabier Vence Deza. Catedrático de Economía USC.

Mª Xosé Lázare Fouce

Camiño Noia Campos. UVigo.

Xulián Maure Rivas. Profesor e escritor

Xaime Nogueira Meixe. Libreiro.

Xosé M. García Crego. Técnico editorial.

Carme Hermida Gulías. Profesora Xornalismo USC.

Xosé Luís Regueira. Profesor Filoloxía USC.

Xosé Manuel Eyré. Crítico literario.

Xosé Henrique Costas. Catedrático UVigo.

Xosé A. Laxe Martiñán. Músico.

"Dakidarría". Grupo musical.

Jorge Salgado Cortizas. Arquitecto.

Alberte González Rodríguez. Arquitecto

Francisco X. Redondo Abal. Bibliotecario e investigador.

Amparo Solla González UVigo.

Manuel Igrexas. Historiador.

Lourdes Pérez González

Iñaqui Solla Covelo. Bibliotecario

Xosé A. Fernánez Salgado. UVigo.

Uxío-Breogán Diéguez. Historiador.

Ana Iglesias Álvarez. UVigo.

"Skacha". Grupo musical.

Asoc. Cultural "Amigos do Mosteiro" de Melón

Xavier Blanco. Mestre de gaitas, Moaña

Mª Teresa Bermúdez Montes. UVigo.

Mariano Abalo. Funcionario.

Juan José Soto Vidal. Funcionario.

Manuel S. Fernández Álvarez. UVigo.

Brais González Pérez. Escritor.

"Soak". Grupo musical.

Moncho Leal. Mestre.

Xosé Luís Santos Cabanas.

Xoán Manuel Estévez Freijeiro.

Aitor Rivas. Profesor.

Fátima Ferreira Golpe

"Skarnio". Grupo musical.

Manuel Vidal Villaverde. Escritor.

Fidel Diéguez Díez. Profesor.

Mercedes Martínez Fernández

Natanael L. Caeiro

Mon G. Buhigas

Emma Lázare.

Jorge Salvador Fernández

Pablo C. Rielo Rodríguez

Óscar Antón

Emilio García Lorenzo

Rafael Balado Merino

Carlos E. Ríos Regueira

Xosé M. Felpeto Enríquez

José Ángel Carreira Montes. Arquitecto.

"Coanhadeira". Grupo Musical

Xoan Hermida. Director de Amarante

.