Multiplensemble: TIERKREIS de STOCKHAUSEN
venres, 20 de novembro do 2009, por nela que.

FESTIVAL ARE MORE

MARCO
(MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO)

24 de NOVEMBRO do 2009
17:00 H.

HOMENAXE A XENIALIDADE

Proxección da película: MONTAG AUS LICHT (Lunes de luz) de Karlheinz
Stockhausen.

DURACIÓN: 28 minutos
DIRECTOR ARTÍSTICO E GUIÓN: Thomas Letocha, Henning Lohner

Lunes de Luz forma parte dun ciclo, cuxas partes integrantes corresponden aos sete días da semana
e describen de xeito simbólico a evolución humana. A película observa os traballos de
escenificación e describe o contido da ópera, ilustrándoa coas escenas máis importantes.

Múltiplensemble representando la composición: TIERKREIS
ACUARIO, PISCIS, ARIES, TAURO, GEMINIS, CANCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO

DURACIÓN: 30 minutos

Rafael Yebra (Saxofóns)
Alvaro Quintanilla (Cello)
Nicasio Gradeille (Piano)
Miguel Seoane, Nela Que (Videocreacións)

Múltiple é o sinal de identidade deste grupo de artistas que conflúen neste proxecto multidisciplinar. Novas propostas artísticas, formacións instrumentais e interrelacións entre as distintas artes cunha maio proxección no eido da creación actual, desenvolvendo actividades que teñan un compromiso coa actualidade artística do momento. Múltiple... culturalidade,
disciplinariedade, creación, actividade, formación, diversidade, Múltiple...

Coa colaboración do GOETHE-INSTITUT MADRID

.