O proxecto Rosetta
luns, 6 de agosto do 2007, por nela que.

O proxecto Rosetta é unha colaboración global formada por especialistas nos idiomas e nativos, que traballan para construír unha biblioteca dixital pública e accesible en todo-los idiomas humans.
Dende que se converteu en colección nacional da National Science Dixital Library no 2004, o arquivo Rosetta dobrou o seu tamaño agora servindo case 100.000 páxinas de material que documenta sobre máis de 2.500 idiomas.
Unha preocupación importante do proxecto é a perda drástica e acelerada dos idiomas do mundo. Pois a globalización ameaza a diversidade cultural humana, os idiomas das sociedades humanas pequenas, únicas, localizadas e que están en serio risco.
De feito, os lingüistas predín que podemos perder tanto como o 90% da diversidade lingüística do mundo dentro do próximo século.
A lingua é unha encarnación da cultura humana, así como os medios primarios do seu mantemento e transmisión. Cando se perden os idiomas, a transmisión da cultura tradicional a miúdo sepárase precipitadamente o que significa a perda de diversidade cultural, que está conectada firmemente coa perda de diversidade lingüística.
Para previr a marea e para axudar a investir esta tendencia están traballando no Proxecto Rosetta, para promover a diversidade cultural e lingüística humana, así como para cerciorarnos que ningunha lingua desaparece sen rastro.

... Rosetta é un proxecto da Long Now Foundation, unha organización non lucrativa.
Mais sobre os recursos no arquivo e cómo encontralos ...
Satisfaga a xente implicada no proyecto Rosetta ...
Aprendamos sobre o disco Rosetta — un arquivo de 10.000 anos! ...
Proxectos, organizacions, e ideas que lles inspiran ...
Dona ao proxecto Rosetta e axúda a construir o noso arquivo ...

.