Xornada de ruído en Compostela con Durán Vázquez que actuará xunto a One Man Nation (Singapur) na galería DF_Arte Contemporánea.

Data: 4-07-08
Hora: 20:00H
Entrada: 5€

Ligazóns:
Durán Vázquez myspace
Durán Vázquez web
One Man Nation myspace
One Man Nation web

DF_ARTE CONTEMPORANEA.
www.dfarte.com.
Rua de San Pedro 11.
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA

.