Tremenda Ultranoite
xoves, 1 de setembro do 2011, por Isaac Cordal.

Ultranoite na Quintana: Carlos Blanco

Subido por RedeNasa
Gardado en Ultranoite
Dentro do xénero Cabaré
Coa participación de Carlos Blanco

"key":"#$74a75146288ef94ef4a","clip":"scaling":"fit","canvas":"backgroundGradient":"none","backgroundColor":"#000000","plugins":"pseudo":"url":"http://redenasa.tv/common/js/flowplayer/flowplayer.pseudostreaming-3.1.3.swf","queryString":"%3Fstart%3D%24%7Bstart%7D","controls":"url":"http://redenasa.tv/common/js/flowplayer/flowplayer.controls-3.1.5.swf","backgroundColor":"#000000","width":"90pct","height":30,"fullscreen":true,"border":"3px solid #000000","bottom":15,"borderRadius":15,"backgroundGradient":"none","autoHide":"always","volume":true,"mute":false,"sliderColor":"#3D3D2B","bufferColor":"#99996B","progressColor":"#802525","buttonColor":"#3D3D2B","timeColor":"#ffffff","timeBgColor":"#3D3D2B","buttonOverColor":"#99996B","volumeSliderColor":"#3D3D2B","tooltips":"buttons":true,"fullscreen":"Ver a pantalla completa","play":"Reproducir","pause":"Pausa","myContent":"url":"http://redenasa.tv/common/js/flowplayer/flowplayer.content-3.2.0.swf","left":20,"top":20,"width":120,"height":28,"display":"none","borderRadius":10,"backgroundColor":"#ffee6b","style":".saltar":"fontSize":12,"fontFamily":"sans-serif","fontWeight":"bold","color":"#000000","textAlign":"center","html":"Saltar publi","logo":"url":"http://redenasa.tv/web/templates/img/mosca.png","fullscreenOnly":false,"top":"1px","right":"10px","width":"43px","height":"80px","displayTime":20,"linkUrl":"http://redenasa.tv","play":"replayLabel":"Ver de novo","playlist":["url":"http://redenasa.tv/web/media/videos/captura/carlosblanco_ultra_quintana.jpg","scaling":"scale","autoPlay":true,"url":"http://redenasa.tv/web/media/videos/arquivo/carlosblanco_ultra_quintana.mp4","scaling":"fit","provider":"pseudo","autoPlay":false]’ />

Carlos Blanco, sobre a JMJ, o futebol, as manifestacións do domigo ás 12 e outros fenómenos de masas.

Ultranoite na Quintana

Enviar comentario
Comentarios
1 de setembro do 2011 15:27, por paco

Noticias frescas: desde hace escasos segundos hay internet en Alg-a!!! este es el primer mensaje que envío. Todo llega a su tempo

Categorías
Isaac Cordal