Medialab-Prado ten aberta a convocatoria para propostas escritas e creacion de obra de produción pública dentro do evento Visualizar’09, que se levará a cabo do 12 ao 27 de novembro do 2009.

Dirixido por José Luís de Vicente

Data límite para presentar propostas: 5 de outubro, 2009

Resolución: 14 outubro, 2009

Convocatoria para colaboradores: 16 outubro - 11 novembro, 2009

Profesores do taller: Ben Cerveny (Stamen) e Aaron Koblin (Un terceiro por confirmar)

Co apoio deBestiario

Visualizar'09: Datos Públicos, Datos en Público
Enviar comentario
Categorías
Asintomatic