No vixésimo primeiro capítulo considéranse aspectos xerais das relacións comerciais Norte-Sur, descubrindo algúns dos principais mecanismos de imposición económica que empregan as nacións imperiais, por medio das organizacións supranacionais (OMC, FMI, Banco Mundial, diversos lobbies industriais, etc.) e os TLC norteamericanos e máis os EPA europeos.

Pode atoparse na lista de podcast de Radio Mil Colinas na Radio Zero ou ben escoitarse directamente no reprodutor da dereita na páxina principal da web alg-a.

Enviar comentario
Categorías
Durán Vázquez