Alg-a http://www.alg-a.org/ Web site da rede galega alg-a.org. Net label. Galería. Laboratorio. Arte e acción. gl SPIP - www.spip.net Alg-a http://www.alg-a.org/IMG/siteon0.png?1214388263 http://www.alg-a.org/ 212 84 Feira Imaxinaria Contemporánea 2014 http://www.alg-a.org/Feira-Imaxinaria-Contemporanea http://www.alg-a.org/Feira-Imaxinaria-Contemporanea 2014-08-11T17:53:26Z text/html gl madamme <p>Feira Imaxinaria 2014 xorde como espazo de debate, construcción e coñecemento en torno a #Redes analóxicas e dixitais, tecnoloxías colaborativas libres e protocolos abertos cos que imaxinar e avanzar cara a novas realidades e culturas colectivas. Baixo o concepto de feira tradicional, Feira Imaxinaria concentrará colectivos e proxectos relacionados coas Economías Alternativas, os Sistemas de Información, as Novas Territorialidades, as Artes Interactivas e outros Modelos de Institución. Durante (...)</p> - <a href="http://www.alg-a.org/novas-alg-a" rel="directory">Novas alg-a</a> <div class='rss_chapo'><p>Feira Imaxinaria 2014 xorde como espazo de debate, construcción e coñecemento en torno a #Redes analóxicas e dixitais, tecnoloxías colaborativas libres e protocolos abertos cos que imaxinar e avanzar cara a novas realidades e culturas colectivas. Baixo o concepto de feira tradicional, Feira Imaxinaria concentrará colectivos e proxectos relacionados coas Economías Alternativas, os Sistemas de Información, as Novas Territorialidades, as Artes Interactivas e outros Modelos de Institución. Durante tres días a feira desenvolverase através de obradoiros-workshop, palestras, debates e presentacións, postos de venda ou informativos, instalacións e performances. Consulta o programa con todas as propostas e participa colaborativamente no desenvolvemento do evento inscribíndote através dos formularios.</p></div> <div class='rss_texte'><p>Feira Imaxinaria 2014 xorde como espazo de debate, construcción e coñecemento en torno a #Redes analóxicas e dixitais, tecnoloxías colaborativas libres e protocolos abertos cos que imaxinar e avanzar cara a novas realidades e culturas colectivas. Baixo o concepto de feira tradicional, Feira Imaxinaria concentrará colectivos e proxectos relacionados coas Economías Alternativas, os Sistemas de Información, as Novas Territorialidades, as Artes Interactivas e outros Modelos de Institución. Durante tres días a feira desenvolverase através de obradoiros-workshop, palestras, debates e presentacións, postos de venda ou informativos, instalacións e performances. Consulta o programa con todas as propostas e participa colaborativamente no desenvolvemento do evento inscribíndote através dos formularios.</p></div> <div class="hyperlien">Ver en liña : <a href="http://feira.imaxinaria.org" class="spip_out">Feira Imaxinaria 2014</a></div> Obradoiro de téxtiles intelixentes LilyPad http://www.alg-a.org/Obradoiro-de-textiles-intelixentes http://www.alg-a.org/Obradoiro-de-textiles-intelixentes 2014-06-11T07:28:26Z text/html gl madamme <p>O LilyPad Arduino é unha placa con micro-controlador deseñado para prendas e i-téxtiles. Pode-se empregar con complementos similares como fontes de alimentación, sensores actuadores de diversos tipos, todos eles unidos por fio condutor. LilyPad-Arduino é unha placa deseñada e desenvolvida no MIT de Boston por Leah Buechley, e distribuida pola coñecida Spark Fun Electronics.</p> - <a href="http://www.alg-a.org/Alg-a,144" rel="directory">Alg-a</a> <div class='rss_chapo'><p>Dirixido a artistas multidisciplinares, deseñadores de moda, programadores, curiosos, performers e todo aquel interesado en coñecer novas formas electrónicas con posibilidades creativas, ferramentas de xeneración gráfica, sonora, lumínica e interactiva; asi como todo aquel que sen ter coñecimentos prévios de electrónica desexe adentrar-se neste mundo. Non son necesários coñecimentos prévios de electrónica, programación ou desenvolvemento téxtil.</p></div> <div class='rss_texte'><p>Os expertos do mundo téxtil apresentan os téxtiles intelixentes como a vindeira xeración de febras, tecidos e artículos que se producirán grazas ás suas enormes posibilidades e funcionalidades. Poden-se describir como materiais téxtiles que pensan por si mesmos, por exemplo a través da incorporación de dispositivos electrónicos ou de materiais intelixentes. Xa se están a empregar moitos destes tecidos en tipos de roupa avanzados, principalmente para prendas de protección e seguranza, inda que se están abarcando tamén con éxito conceptos de moda, comodidade e innovación; e dun tempo a esta parte no mundo da arte e a expresión artística. Este curso centra-se na ferramenta que permite comunicar calquer compoñente téxtil co ordenador por médio da linguaxe de programación na que se basea o seu análogo, Arduino. Máis info e inscripcións: <a href="http://trepia.org/ver%C3%A1n/t%C3%A9xtiles-intelixentes.html" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://trepia.org/ver%C3%A1n/t%C3%A9xtiles-intelixentes.html</a>.</p></div> <div class="hyperlien">Ver en liña : <a href="http://trepia.org/ver%C3%A1n/t%C3%A9xtiles-intelixentes.html" class="spip_out">Obradoiro de téxtiles intelixentes LilyPad</a></div> <div class='rss_ps'><p>As primeiras sesións adican-se a situar a placa de LilyPad nos contextos artísticos e tecnolóxicos actuais, e realiza-se unha introdución das técnicas básicas de creación artística no mundo téxtil e os micro-controladores.</p> <p>Repaso de materiais e ferramentas para levar a cabo prototipos de dispositivos útiles e introdución aos micro-controladores.</p> <p>As seguintes sesións centran-se na aprendizaxe e aplicación técnicas mediante exemplos e casos prácticos, que despois se empregarán como punto de partida para desenvolver un pequeno proxecto creativo.</p> <p>Os exemplos centrarán-se nas técnicas de interación que se veñen empregando actualmente.</p> <p>Para rematar, cada alumno traballará asesorado en todo o momento para realizar un pequeno proxecto final individual ou en grupo.</p></div> Creación de Obxectos Sonoros Inauditos http://www.alg-a.org/CREACION-DE-OBXECTOS-SONOROS http://www.alg-a.org/CREACION-DE-OBXECTOS-SONOROS 2014-06-11T07:06:08Z text/html gl madamme <p>Neste obradoiro esencialmente práctico búscase unha reapropiación de sons escondidos, daqueles sons conservados nos espazos máis improbables da nosa vida. Neste taller serán transformados materiais naturais e obxectos comúns da vida cotiá, para crear instrumentos que poidan producir universos sonoros únicos e orixinais, sen descartar as posibilidades da electrónica (amplificadores, circuítos sinxelos e micrófonos de contacto). E tamén a electromecánica. (Motores, altofalantes, etc).</p> - <a href="http://www.alg-a.org/novas-alg-a" rel="directory">Novas alg-a</a> <div class='rss_chapo'><p>"Hoxe en día, a arte musical crece e vólvese cada vez máis diverso, buscando combinacións de sons mais disonantes, mais estrañas, e mais rudas para o oído. É dicir, que esta arte se achega cada vez máis ao ruído. " Luigi Russolo</p></div> <div class='rss_texte'><p>PROGRAMA</p> <ul class="spip"><li> Introdución. Demostración de diversos instrumentos, videos e imaxes.</li><li> Sons Reciclados: dende a rama dunha árbore até refugallo dunha bici.</li><li> Construción de micrófonos de contacto e cables de conexión.</li><li> Experimentación sonora con materiais e micrófonos de contacto.</li><li> Recoller obxectos, recoñecer materiais, comprender as caixas acústicas.</li><li> Instrumentos preparados: Novos sons para instrumentos antigos.</li><li> Circuit Bending: curto circuíto aplicado</li><li> Estratexias electrónicas sinxelas.</li><li> Electromecánica; motores, vibración, autómatas sonoros.</li><li> Altofalante preparado: Facendo música con retroacción.</li></ul> <p>MATERIAIS E FERRAMENTAS<br class='autobr' /> O percorrido sonoro proposto privilexia a utilización de materiais naturais, reciclados e recuperados, principalmente aqueles dispoñibles nos arredores onde se desenvolve o laboratorio e outros recollidos polos alumnos.</p> <p>Tamén se utilizan algúns materiais básicos como fío de nailon, fita adhesiva, fío harmónico aceirados, baquetas de madeira flexible, bidóns de lata de dimensións variadas, tubos de PVC flexibles, leguminosas secas (lentellas, arroz, etc.), ou calquera outro material de uso común con propiedades sonoras interesantes.</p> <p>ATENCIÓN !! Suxírese aos participantes recoller materiais e obxectos servíbeis ou inservíbeis que encontren no seu ámbito, adaptadores de corrente, madeira, teléfonos, xoguetes vellos, radios vellas, altofalantes, etc, etc. Ademais de ferramentas como trade, serra de madeira, desaparafusadores, martelos, pinzas, etc, etc. Isto axilizase moito o desenvolvemento do traballo.</p></div> <div class="hyperlien">Ver en liña : <a href="http://algalab.weebly.com/creacioacuten-de-obxectos-sonoros-inauditos.html" class="spip_out">CREACIÓN DE OBXECTOS SONOROS INAUDITOS</a></div> <div class='rss_ps'><p>O curso vai dirixido a: músicos de calquera xénero musical, artistas sonoros e curiosos con ganas de novas experiencias acústicas e en busca dun son máis persoal. Así como a público interesado na exploración do son, a creatividade, DIY “fai o ti mesmo". Profesionais ou non.</p></div> ARDUINO :: INICIACIÓN http://www.alg-a.org/ARDUINO-INICIACION http://www.alg-a.org/ARDUINO-INICIACION 2014-06-11T07:01:19Z text/html gl madamme <p>Plantéxase como primeiro obradoiro dunha serie máis longa, a modo de grupo de investigación con continiuidade, que irá desenvolvendo sesións máis avanzadas segundo o interese d@s participantes e as dinámixas xeradas. 1ª SESIÓN: sábado 3 MAIO de 11h a 14h en Alg-a Laboratório.</p> - <a href="http://www.alg-a.org/novas-alg-a" rel="directory">Novas alg-a</a> <div class='rss_chapo'><p>Arduino é unha plataforma de electrónica aberta para a creación de prototipos baseada en software e hardware flexíbeis e doados de empregar. Creouse para artistas, deseñadores, aficionados e calquera interesado en crear entornos ou obxectos interactivos.</p></div> <div class='rss_texte'><p>OBXECTIVOS:</p> <ul class="spip"><li> Familiarizarse co entorno de desenvolvemento de Arduino.</li><li> Familiarizarse coa tarxeta lóxica programábel Arduino Uno.</li><li> Controlar un led dende o código, ler sensores de voltaxe, luminosidade, temperatura.</li><li> Condicionar o estado do led ao estado dos sensores. CONTIDOS:</li><li> Instalación e manexo do entorno de desenvolvemento de Arduino.</li><li> Montaxe pequenos circuitos xestionados por Arduino.</li><li> Introdución á programación de Arduino. METODOLOXÍA: Obradoiro que percorre todos os pasos precisos para instalar o entorno de programación Arduino co fin de poder ler sensores e condicionar accións en función dos valores medidos, explicando os motivos que se atopan tras cada paso. Recoméndase agrupación por parellas xa que facilita a aprendizaxe.</li></ul></div> <div class="hyperlien">Ver en liña : <a href="http://algalab.weebly.com/arduino--iniciacioacuten.html" class="spip_out">Arduino :: Iniciación no Alg-a Lab</a></div> <div class='rss_ps'><p>TEMPORALIZACIÓN: 3 horas.<br class='autobr' /> REQUERIMENTOS: Un ordenador ou portátil por cada parella.<br class='autobr' /> Grupo máximo 12 persoas.<br class='autobr' /> MATRÍCULA: 18 € por participante. + 60 € kit (opcional): Arduino UNO, Protoboard, Led, Potenciómetro, LDR, LM35, Resistencias, Cable USB, Cables para pin macho-macho.<br class='autobr' /> IMPARTIDO POR XARPE SERPE | BRICOLABS</p></div> ATARI PUNK CONSOLE http://www.alg-a.org/ATARI-PUNK-CONSOLE http://www.alg-a.org/ATARI-PUNK-CONSOLE 2014-06-11T06:53:53Z text/html gl madamme <p>Atari Punk Console é un circuÌto productor de sons, un clásico dende a súa aparición en 1980. Ademáis é o primeiro paso para construír outro tipo de ferramentas como órganos ou pedais de guitarra. Neste obradoiro construiremos un Atari Punk Console e aprenderemos as bases da electrónica (DIY) "faino ti mesm@", dende a interpretación de esquemas a soldadura de circuitos. Non é necesaria experiencia previa.</p> - <a href="http://www.alg-a.org/novas-alg-a" rel="directory">Novas alg-a</a> <div class='rss_chapo'><p>O mundo do "faino ti mesm@" (Do It Yourself) renovouse nos últimos tempos con novas propostas baseadas en conceptos orixinais. Asi é como coñecemos a diario un novo robot, veículo ou o que sexa feito de lego, máquinas de Rude Goldberg traídas ao mundo real, entre outras xenialidades.</p> <p>O corazón do circuíto é un temporizador IC 556 dual e só precisa de dous controles (frecuencia do oscilador e control de lonxitude do pulso) para funcionar. Estes potenciómetros foron reemprazados en distintos desenvolvementos por teclas, presión, temperatura e até luz. O circuito é tan pequeno que pode ser ensamblado en calquera tipo de caixa, até nunha de pastillas como amosa a imaxe que ilustra a nota</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>Programa.</strong><br class='autobr' /> Elementos e principios de electrónica sonora, aplicacións prácticas e creativas de potenciómetros, resistencia, diodos, etc.<br class='autobr' /> Tipos de soldadura, construción dun Atari Punk Console.<br class='autobr' /> Sesión de improvisación colectiva e experimentación.</p> <ul class="spip"><li> 14 de Febreiro de 2014 de 17h a 21h</li><li> 15 de Febreiro de 2014 de 11h a 14h e de 16h a 21h</li><li> Prezo: 45 euros (inclúe materiais e placa)</li><li> Impartido por Carlos Suárez</li></ul> <p><strong>Mínimo 10 alumn@s antes do 11 feb.</strong><br class='autobr' /> @s 10 primeiras inscrit@s levan un micrófono de contacto de agasallo. @s alumn@s deben traer unha caixa pequena para colocar o aparato. Dirixido a músicos e en xeral xente interesada na electrónica. Consultas e inscripcións: lab@alg-a.org</p></div> <div class="hyperlien">Ver en liña : <a href="http://algalab.weebly.com/atari-punk-console.html" class="spip_out">Atari Punk Console en Alg-a Lab</a></div> <div class='rss_ps'><p>Impartido por Carlos Suárez: Compositor, etnomusicólogo e percusionista galego, Celanova 1966. Mestre compositor polo Conservatorio Superior de Música Simón Bolívar de Caracas (especialidade electroacústica). Etnomusicólogo polo Instituto Universitario de Estudos Musicais de Caracas. Nos últimos anos adícase especialmente a investigación e experimentación en Circuit Bending creando os seus propios circuitos e sintetizadores. + info.</p></div> RECUPERACIÓN MEMORIA AUDIOVISUAL VALADARES http://www.alg-a.org/RECUPERACION-MEMORIA-AUDIOVISUAL http://www.alg-a.org/RECUPERACION-MEMORIA-AUDIOVISUAL 2014-06-06T07:41:00Z text/html gl madamme <p>Proxecto de recuperación, posta en valor e dixitalización da memoria audiovisual.</p> - <a href="http://www.alg-a.org/Alg-a,144" rel="directory">Alg-a</a> <div class='rss_chapo'><p>Proxecto de recuperación, posta en valor e dixitalización da memoria audiovisual.</p></div> <div class='rss_texte'><p>Se conservas películas de Super8 que rexistren a parroquia ou as xentes de Valadares, ponte en contacto connosco: memoria@curtopia.es ou fisicamente en Alg-a Lab!</p></div> C0MP0ST3L4!! tecnologia do espírito http://www.alg-a.org/C0MP0ST3L4-TECNOLOGIA-DO-ESPIRITO http://www.alg-a.org/C0MP0ST3L4-TECNOLOGIA-DO-ESPIRITO 2014-05-09T07:22:00Z text/html gl madamme <p>Video-instalación performance interactiva sobre o espazo público e a súa virtualidade através da "videovixianza" na que se propón ao visitante unha viaxe ao interior da tradición e o seu nexo coa tecnoloxía.</p> - <a href="http://www.alg-a.org/Alg-a,144" rel="directory">Alg-a</a> <div class='rss_chapo'><p>A videoinstalación-performance implementámola con openFrameworks e Processing para o desenvolvemento e deseño interactivo de imaxes que resposten ao movemento d@s visitantes. A nivel sonoro empregaremos arquivos de Escoitar.org extraidos de traballo de campo na cidade de Compostela. Por último completamos a instalación cunha intervención sonoro-poética de Irene La Sen xunto a aparatos de son e video electrónicos DIY feitos en Alg-a Laboratório.</p></div> <div class='rss_texte'><p>O espazo público é un espazo social mais, é tamén un espazo cultural, cognitivo, espiritual? Poderiamos dicir que é un espazo virtual, en tanto que virtuoso e xerador de potencias e novas posibilidades. A tecnoloxía pode server para comunicarnos, nunha nova era dixital da información, mais tamén debera server para interconectarnos a outro nivel, según outra interactividade: radiografar o sutil, propiciar un ecosistema sensíbel e intelixente, xerar un scanner en tempo real do instante, xugo de tradición e futuro. A C0MP0ST3L4!! que aquí plantexamos é este interfaz tecnolóxico-espiritual: grado cero do tempo, algoritmo de infinitos espellos, non-lugar fóra dos mapas físicos, instauración de memoria e desexo. C0MP0ST3L4!!: instante espectral en Alta Definición, choro da besta ao arrancarse das tebras: voz, autoconciencia, desprego (desenvolvemento/evolución). Constelación de rasgos que configuran un rostro, labirinto de rúas, pegadas sen fin, o baleiro á espera, máscaras debaixo das máscaras...</p></div> <div class="hyperlien">Ver en liña : <a href="http://algalab.weebly.com/c0mp0st3l4-tecnologia-do-espiacuterito.html" class="spip_out">C0MP0ST3L4!! Tecnologia do Espírito</a></div> <div class='rss_ps'><p>A videoinstalación é creada especificamente para o Festival EXPLURART 2014<br class='autobr' /> INAUGURACION MARTES 01 DE ABRIL 2014 NO CONSERVATÓRIO SUPERIOR MÚSICA DE VIGO.</p></div> Monoskop http://www.alg-a.org/Monoskop http://www.alg-a.org/Monoskop 2014-01-12T14:23:22Z text/html gl madamme <p>Abundante literatura e documentación sobre arte, cultura e tecnoloxía.<br class='autobr' /> monoskop.org</p> - <a href="http://www.alg-a.org/Madamme-Cell" rel="directory">Madamme Cell</a> <div class='rss_texte'><p>Abundante literatura e documentación sobre arte, cultura e tecnoloxía.<br class='autobr' /> <a href="http://monoskop.org/log/" class='spip_out' rel='external'>monoskop.org</a></p></div> Not Applicable http://www.alg-a.org/Not-Applicable http://www.alg-a.org/Not-Applicable 2013-12-28T11:44:14Z text/html gl madamme <p>Colectivo internacional de músicos e artistas visuais tentando fuxir das etique-tags analóxico, dixital, composición, improvisación, acústico, electrónico..<br class='autobr' /> http://www.not-applicable.org/<br class='autobr' /> @n074ppl1c48l3</p> - <a href="http://www.alg-a.org/Madamme-Cell" rel="directory">Madamme Cell</a> <div class='rss_texte'><p>Colectivo internacional de músicos e artistas visuais tentando fuxir das etique-tags analóxico, dixital, composición, improvisación, acústico, electrónico..</p> <p><a href="http://www.not-applicable.org/" class='spip_out' rel='external'>http://www.not-applicable.org/</a><br class='autobr' /> @n074ppl1c48l3</p></div> Nova publicación de madamme cell http://www.alg-a.org/Nova-publicacion-de-madamme-cell http://www.alg-a.org/Nova-publicacion-de-madamme-cell 2013-12-28T11:02:33Z text/html gl madamme <p>Autotempo: series de micropezas feitas apartir de ruídos e perturbacións xeradas por 4 osciladores. Unha orde non lineal, probabilística e mutábel.<br class='autobr' /> Editado por Xylem Records. <br class='autobr' /> Listen / Download<br class='autobr' /> madammecell.com</p> - <a href="http://www.alg-a.org/novas-alg-a" rel="directory">Novas alg-a</a> <div class='rss_texte'><p>Autotempo: series de micropezas feitas apartir de ruídos e perturbacións xeradas por 4 osciladores. Unha orde non lineal, probabilística e mutábel.</p> <p>Editado por Xylem Records. <br class='autobr' /> <a href="https://xylemrecords.bandcamp.com/album/autotempo" class='spip_out' rel='external'>Listen / Download</a></p> <p><a href="http://mdmme.weebly.com/" class='spip_out' rel='external'>madammecell.com</a></p></div>