Enviar unha mensaxe

Como en años anteriores, el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y Radio Clásica convocan el Concurso de Obras de Creación Radiofónica. El objetivo es alentar la producción de creaciones radiofónicas con objeto de promover este tipo de obra. Por ello, las obras serán necesariamente piezas de creación radiofónica, es decir, cuyo medio de realización y difusión idóneo sea la radio. Las obras no podrán haber sido premiadas ni emitidas con anterioridad. Palabras, ruidos, música, montajes (...)

Foro con subscrición

Para participar neste foro, ten que se rexistrar con anterioridade. Escriba aquí embaixo o identificador persoal que recibiu. Se aínda non se rexistrou, débeo facer inscribirse.

ConexiónInscribirseesqueceu a chave?

Axenda